info@morfogenesis.eu

Ψυχοεκπαιδευτικά Σεμινάρια

  • Home
  • Ψυχοεκπαιδευτικά Σεμινάρια

Ψυχοεκπαιδευτικά Σεμινάρια

Όλα τα σεμινάρια διεξάγονται τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά

Ενδεικτική Θεματολογία Ψυχοεκπαιδευτικών Σεμιναρίων Morfogenesis

Διαχείριση Άγχους

Η αναγνώριση και η αντιμετώπιση του άγχους βοηθά στην αποτελεσματική λειτουργία του εαυτού υπό συνθήκες πίεσης.

Επικοινωνία/Κοινωνικές Δεξιότητες

Η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων βοηθά στην καλλιέργεια συμπεριφοράς συμβατής με την κουλτούρα της κάθε επιχείρησης.

Συναισθηματική Νοημοσύνη

Το υψηλό επίπεδο συναισθηματικής νοημοσύνης του κάθε εργαζόμενου επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα όλα τα επίπεδα οργάνωσης της επιχείρησης.

Εργαζόμενος-Γονιός

Οι ευθύνες και υποχρεώσεις μας ως γονείς πολλές φορές εμποδίζουν την αμέριστη συγκέντρωση στον εργασιακό μας έργο και την υψηλή απόδοσή μας σε αυτό, και το αντίστροφο.

Σχεδιάζουμε και διεξάγουμε ειδικά βιωματικά σεμινάρια, λαμβάνοντας υπόψη:

Διερευνούμε από κοινού τις ανάγκες της επιχείρησής σας και σχεδιάζουμε βιωματικά ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια (tailor made)

Συνεργαζόμαστε διεξοδικά μαζί σας στη διερεύνηση των ζητημάτων που σας απασχολούν και επιθυμείτε να αντιμετωπίσετε αναφορικά με την επιχείρησή σας, φωτίζοντας πτυχές και αναδεικνύοντας ζητήματα τα οποία πιθανόν να μην έχετε αναγνωρίσει.

Η επιχείρησή σας είναι μοναδική και έχει δικές τις ανάγκες γιατί οι δυναμικές και οι εργασιακές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των στελεχών σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης είναι ιδιαίτερες.

Η εξωτερική “ματιά” από ομάδα ειδικών στις ανθρώπινες σχέσεις και στις δυναμικές που αναπτύσσονται στους εργασιακούς χώρους, παρέχει χρήσιμα συμπεράσματα και διεύρυνση του πεδίου παρέμβασης για τα καλύτερα δυνατά  αποτελέσματα.  

Είμαστε πολύτιμος σύμμαχος της επιχείρησής σας στη μάχη της καθημερινότητας.

Με σεβασμό στις προτεραιότητές σας και στις δυναμικές που επικρατούν στην επιχείρησή σας, σχεδιάζουμε και σας προτείνουμε βιωματικά ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας. Η  εμπειρία μας, η γνώση και τα εργαλεία που διαθέτουμε (προσωπικές συνεντεύξεις, ομαδικές εστιασμένες συζητήσεις ή/και ερωτηματολόγια) καθιστούν την Morfogenesis πολύτιμο σύμμαχό σας.

Τα βιωματικά ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τα στελέχη σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας του οργανογράμματος να ανταπεξέλθουν στους διαφορετικούς ρόλους τους οποίους αναλαμβάνουν λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις δυναμικές που αναπτύσσονται στις εργασιακές τους σχέσεις.

Τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια είναι πάντα βιωματικά

Τα ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια είναι πάντα βιωματικά καθώς σύμφωνα με τα συμπεράσματα της νευροεπιστήμης οι βιωμένες εμπειρίες προάγουν αποτελεσματικά αλλαγές στη στάση, στη συμπεριφορά και στους τρόπους διαχείρισης των εκάστοτε ζητημάτων. Στόχος είναι οι εργαζόμενοι να ζήσουν μία νέα ψυχοκοινωνική εμπειρία ικανή να βελτιώσει τον τρόπο που διαχειρίζονται τις καταστάσεις  και μία εσωτερική αλλαγή που θα έχει μία μόνιμη επίδραση στην αντίληψή τους για την αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Στο site μας θα βρείτε ενδεικτική  θεματολογία βιωματικών ψυχοεκπαιδευτικών σεμιναρίων που ανταπεξέρχονται στις πλέον συνήθεις ανάγκες που παρατηρούνται στις επιχειρήσεις. Τα σεμινάρια μπορούν να εστιαστούν και σε άλλη θεματολογία, εφόσον προκύψει συγκεκριμένη ανάγκη βάσει της διερεύνησης.

Τρόπος διεξαγωγής των σεμιναρίων

Το σεμινάριο περιλαμβάνει βιωματικές ασκήσεις, θεωρητικό υλικό, ερωτηματολόγια, προβολές βίντεο, παιχνίδια ρόλων, ομάδες εργασίας και συζήτηση. Τις ενδιάμεσες εβδομάδες που δεν διεξάγονται βιωματικά σεμινάρια, η επαφή μας με τους εργαζόμενους και η συνεχής επανεστίασή τους, επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτρονικής επέκτασης (follow up) αμφίδρομης επικοινωνίας.

Τι ΔΕΝ είναι και τι ΕΙΝΑΙ τα tailor made ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια Morfogenesis

Ένα tailor made ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο Morfogenesis ΔΕΝ είναι ένα ακόμα θεωρητικό σεμινάριο που απευθύνεται μαζικά σε όλα τα στελέχη και τους εργαζόμενους  των επιχειρήσεων. Τέτοιου είδους σεμινάρια βοηθούν τους συμμετέχοντες σε επίπεδο ενημέρωσης και γνώσης, όμως έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχουν μακροχρόνια αποτελέσματα.

Κάθε εργαζόμενος είναι διαφορετικός αλλά και οι δυναμικές που αναπτύσσονται στις διάφορες ομάδες εργασίας είναι ξεχωριστές.  Τα tailor-made σεμινάρια της Morfogenesis αξιοποιούν το δυναμικό που δημιουργείται στην ομάδα των συμμετεχόντων για να καθρεφτίσουν συναισθήματα και συμπεριφορές, σε ένα ασφαλές περιβάλλον στηρίζοντας κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται και βιώνουν τρόπους με τους οποίους το επίπεδο της συναισθηματικής νοημοσύνης των μελών μιας ομάδας συμβάλει στη λειτουργία της.